Bartošová
K prostudování

Potřebujete si připomenout postup při rozjezdu či řazení? Dejte se do toho!

ROZJEZD PO ROVINĚ A Z KOPCE:  Držíme brzdu a sešlápneme spojku na zem. Zařadíme první rychlostní stupeň, pustíme brzdu a přidáme plyn (asi 1500 otáček/min). Spojku dáme do bodu záběru (moment, kdy cítíme, že se hnací síla motoru začíná přenášet do kol) a zůstaneme s ní v tomto bodě stát - auto se začne rozjíždět. Poté se současným přidáváním plynu jdeme se spojkou plynule až nahoru.

 

ROZJEZD DO KOPCE:  Držíme brzdu a sešlápneme spojku na zem. Zařadíme první rychlostní stupeň, dáme spojku do záběru - čím je kopec strmější, tím výš musíme spojku dát. Přesuneme nohu z brzdy na plyn - jestliže jsme našli ten správný bod záběru, v momentě, kdy pouštíme brzdu, nesmí auto couvat ani jet dopředu. Od tohoto okamžiku je postup stejný jako při rozjezdu po rovině. Přidáme plyn (opět podle strmosti kopce - čím prudší, tím více plynu) a  jdeme se spojkou výš - auto se začne rozjíždět - spojka zůstává stát, dokud se auto nerozjede na rychlost chůze. Pak se současným přidáváním plynu pustíme pomalu spojku až nahoru.

 

ŘAZENÍ SMĚREM NAHoRU:   Před přeřazením rozjedeme auto na patřičnou rychlost (obzvlášť do kopce). Spojku sešlápnem na zem a pustíme plyn - pozor, nikdy nepouštějte plyn dřív, než je spojka na zemi. Poté zařaďte vyšší rychlostní stupeň. Spojku dejte do záběru a přidávejte plyn - nikdy nepřidávejte plyn, dokud spojka není v záběru. Spojku chvíli podržte a za současného přidávání plynu dejte spojku až nahoru.

 

ŘAZENÍ SMĚREM DOLŮ:  Pustíme plyn, auto začne zpomalovat. Je-li potřeba zpomalit výrazněji, přibrzdíme na potřebnou rychlost. Dáme spojku na zem - jedeme-li z kopce, je nutno počítat s tím, že auto bude na sešlápnutou spojku reagovat zvýšením rychlosti (motor přestane brzdit) a rychlost kontrolovat brzdou. Zařadíme nižší rychlostní stupeň a spojku dáme do záběru, chvíli s ní zůstaneme stát a poté ji pouštíme nahoru.

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY: Vždy sešlápněte spojku rychle a až na zem. Nikdy jí nepouštějte prudce nahoru; v bodu záběru zůstaňte cca 3 vteřiny stát.

Vyhledávání

Kontakt

Jana Bartošová - autoškola Liberec Liberec Ič.: 72729236 liberec@autoskola-bartosova.cz 608211717

www.autoskola-bartosova.cz