Bartošová
Pravidla pro omlouvání jízd

Termín jízdy a místo nástupu do auta se domlouvají vždy dopředu telefonicky nebo osobně dle individuálních možností žáka. Jestliže se žák nemůže z vážného důvodu dostavit, je možno jízdu telefonicky zrušit a to nejpozději den předem do 20.00 hod.

Na smluveném místě a ve smluvený čas jsou žák i učitel  povinni čekat do příchodu druhé strany 15 minut a snaží se telefonicky spojit. Jestliže se žák bez předešlé omluvy nedostaví, je povinen na další jízdě zaplatit pokutu 300Kč.

Vyhledávání

Kontakt

Jana Bartošová - autoškola Liberec Liberec Ič.: 72729236 liberec@autoskola-bartosova.cz 608211717

www.autoskola-bartosova.cz