K prostudování - 

    V prvních hodinách praktického výcviku se seznámíme s obsahem předvýjezdové kontroly a základy ovládání vozu. Zde si některé z těchto základů můžete zopakovat. 

 Za technický stav vozu vždy odpovídá řidič a to bez  ohledu na vlastnictví vozu!

                           Předvýjezdová kontrola- je součástí zkušební jízdy!

                         DOKLADY

K základním vědomostm patří i znalost všech dokladů, které jako řidič vozidla musíte mít sebou. I to je otázka, kterou Vám komisař může položit.

Sebou během jízdy musíte mít Osvědčení o registraci vozidla, zelenou kertu - doklad o povinném ručení, Občanský průkaz, Řidičský průkaz.

Formulář o záznamu dopravní nehody.

Zvenku

Čelní sklo - poškození nesmí být více než 2 cm ve stírané ploše stěrači.

Nesmí být ostré hrany.

Nesmí unikat kapaliny.

Pneumatiky - nahuštění dle tabulky na vnitřní straně víčka nádrže, minimální hloubka dezenu - letní 1,6mm a zimní 4mm

Osvětlení - zepředu: potkávací, dálková, parkovací, směrovky. Volitelně mlhovky a světla pro denní svícení.

                 - zezadu: obrysová, brzdová, parkovací,mlhovky, směrovky, osvětlení RZ

Platnost TK - na zadní RZ nálepka s procvaknutým měsícem a rokem platnosti 

Motorový prostor

Motorový prostor se otevírá tahem za páčku na vnitřní straně levého předního blatníku. V motorovém prostoru kontrolujeme množství provozních kapalin. Nádobky jsou označeny symboly.jedná se o:
Chladící kapalinu - destilovaná voda a         nemrznoucí směs
Směs do ostřikovačů, letní/zimní
Motorový olej - vysuneme měrku, otřeme, znovu zasuneme a vysuneme a odečteme hladinu oleje, která se musí pohybovat mezi ryzkami minimum a maximum. Měříme před jízdou na vychladlém motoru a auto musí stát na rovině. 
Brzdová kapalina

Povinná výbava

Lékárnička
Výstražná vesta
Výstražný trojúhelník
Klíč na šrouby kol
Hever
Náhradní kolo

Budete - li cestovat do zahraničí, musíte respektovat nároky na povnnou výbyvu daného státu!

Rozmístění kapalin

Brzdová kapalina


Motorový olej

Vlevo otvor na dolévání, vpravo měrka

Chladící kapalina

Ostřikovače

Páčka na uvolněnní kapoty

Otevření kapoty

Známka technické kontroly

                                      Ovládání vozu

Chcete si připomenout jak pracovat se spojkou nebo techniku řazení?

Tak do toho!

VŠEOBECNÉ ZÁSADY:

Vždy sešlápněte spojku rychle a až na zem. Nikdy jí nepouštějte prudce nahoru; v bodu záběru zůstaňte cca 3 vteřiny stát.

I na brzdový pedál se šlape s citem, nikdy, až na krizové situace, se na brzdu nedupe! Těsně před samotným zastavaním se předejde nepříjemnému "tvrdému" dojezdu částečným povolením brzového pedálu.


ROZJEZD PO ROVINĚ A Z KOPCE: 

Držíme brzdu a sešlápneme spojku na zem. Zařadíme první rychlostní stupeň, pustíme brzdu a přidáme plyn (asi 1500 otáček/min). Spojku dáme do bodu záběru (moment, kdy cítíme, že se hnací síla motoru začíná přenášet do kol) a zůstaneme s ní v tomto bodě stát - auto se začne rozjíždět. Poté se současným přidáváním plynu jdeme se spojkou plynule až nahoru.

ROZJEZD DO KOPCE: 

Držíme brzdu a sešlápneme spojku na zem. Zařadíme první rychlostní stupeň, dáme spojku do záběru - čím je kopec strmější, tím výš musíme spojku dát. Přesuneme nohu z brzdy na plyn - jestliže jsme našli ten správný bod záběru, v momentě, kdy pouštíme brzdu, nesmí auto couvat ani jet dopředu. Od tohoto okamžiku je postup stejný jako při rozjezdu po rovině. Přidáme plyn (opět podle strmosti kopce - čím prudší, tím více plynu) a jdeme se spojkou výš - auto se začne rozjíždět - spojka zůstává stát, dokud se auto nerozjede na rychlost chůze. Pak se současným přidáváním plynu pustíme pomalu spojku až nahoru.


ŘAZENÍ SMĚREM NAHORU:

Před přeřazením rozjedeme auto na patřičnou rychlost (obzvlášť do kopce). Spojku sešlápnem na zem a pustíme plyn - pozor, nikdy nepouštějte plyn dřív, než je spojka na zemi. Poté zařaďte vyšší rychlostní stupeň. Spojku dejte do záběru a přidávejte plyn - nikdy nepřidávejte plyn, dokud spojka není v záběru. Spojku chvíli podržte a za současného přidávání plynu dejte spojku až nahoru.


ŘAZENÍ SMĚREM DOLŮ:

Pustíme plyn, auto začne zpomalovat. Je-li potřeba zpomalit výrazněji, přibrzdíme na potřebnou rychlost. Dáme spojku na zem - jedeme-li z kopce, je nutno počítat s tím, že auto bude na sešlápnutou spojku reagovat zvýšením rychlosti (motor přestane brzdit) a rychlost kontrolovat brzdou. Zařadíme nižší rychlostní stupeň a spojku dáme do záběru, chvíli s ní zůstaneme stát a poté ji pouštíme nahoru.Parkování


Příčné parkování

Podélné parkování